Image is not available

A vision without action is merely a dream...

Slider

מילון נתונים כלכליים - ארצות הברית


 • אמון הצרכנים Consumer Confidence

  אמון הצרכנים Consumer Confidence חשיבות: **** ארה"ב: ועידת ההנהלה זמן פרסום: יום שלישי האחרון בחודש בשעה 17:00 תקופת התייחסות: חודש נוכחי סקר חודשי הנערך בקרב 5,000 משקי בית ע"י הקבוצה העולמית ומפורסם ע"י "ועידת ההנהלה", אמריקאי עצמאי לשירות הציבור בנושאי כלכלה ועסקים, מטרתו העיקרית של הסקר הוא לניבוי שינויים פתאומיים…

 • אשראי הצרכנים Consumer Credit

  אשראי הצרכנים Consumer Credit חשיבות: **** ארה"ב: הבנק המרכזי זמן פרסום: יום העסקים החמישי בחודש בשעה 22:00 תקופת התייחסות: חודשיים קודמים רמת חשיבות גבוהה. בארה"ב מתפרסם הדו"ח ע"י הבנק המרכזי ביום המסחר החמישי בחודש ומתייחס לחודשיים הקודמים לו. הדו"ח מודד את חוב הצרכנים ונחשב לתנודתי מאוד ונתון לעדכונים משמעותיים. הדו"ח…

 • דורשי דמי אבטלה חדשים Initial Jobless Claims

  דורשי דמי אבטלה חדשים Initial Jobless Claims חשיבות: **** ארה"ב: מחלקת התעסוקה ולימודי הממשל של משרד העבודה זמן פרסום: מדי יום חמישי בשעה 15:30 תקופת התייחסות: שבוע שעבר דו"ח זה מפרט את מספר העובדים שהגישו בקשה ראשונית לדמי אבטלה במהלך השבוע שחלף. הדו"ח מצביע על מספר הפונים ולא על מספר…

 • הוצאות בנייה Construction Spending

  הוצאות בנייה Construction Spending חשיבות ** ארה"ב: לשכת המידע של משרד המסחר זמן פרסום: יום העסקים הראשון בחודש בשעה 17:00 תקופת התייחסות: חודשיים קודמים דו"ח זה מפרט את ההוצאות הבנייה חדשות למגורים ולבנייה ציבורית. השינויים החודשיים תנודתיים מאוד ונתונים לעדכונים משמעותיים, אי לכך חשיבותו אינו גבוהה ולרב אינו משפיע על…

 • הזמנת מוצרים ברי - קיימא Durable Goods Orders

  הזמנת מוצרים ברי - קיימא Durable Goods Orders חשיבות: *** ארה"ב: לשכת המידע של משרד המסחר זמן פרסום: יום המסחר הקרוב ביותר ל 26-בחודש בשעה 15:30 תקופת התייחסות: חודש קודם סך ההזמנות למוצרים ברי-קיימא ,מוצרים הכוללים מוצרי הון מכונות, מפעלים וציוד, תחבורה ובטחון. למוצרים ברי-קיימא חשיבות עליונה בכל הנוגע לציפיות…

 • הזמנות מפעלים Factory Orders

  הזמנות מפעלים Factory Orders חשיבות: **** ארה"ב: לשכת המידע של משרד המסחר זמן פרסום: יום המסחר הראשון בחודש בשעה 17:00 תקופת התייחסות: חודשיים קודמים דו "ח זה מורכב משני דו"חות אחרים ,הזמנות מוצרים ברי-קיימא כ- 54% והזמנות מוצרים שאינם ברי-קיימא- כ ). 46%-הזמנות המפעלים נחשבים לצפויים מאוד מאחר והזמנות מוצרים…

 • החלטה בנושא הריבית Interest Rate Decision

  החלטה בנושא הריבית Interest Rate Decision חשיבות: **** ארה "ב: הבנק המרכזי הריבית היא הכלי העיקרי בא משתמשים הבנקים המרכזיים לניהול המדיניות המוניטארית. ריבית נמוכה מביאה לעלייה באשראי ובצריכה של המגזר הפרטי והעסקי וכך ממריצה את הפעילות העסקית, מגבירה את הצמיחה ומקטינה את האבטלה .ריבית נמוכה מקטינה את כדאיות ההשקעה…

 • היצע הכסף M3 Money Supply

  היצע הכסף M3 Money Supply חשיבות *** מקור: הבנק המרכזי כולל את M1 ו- M2 בתוספת חסכונות ופיקדונות לטווח ארוך ,הפקדות של סכומים גבוהים (מעל K100$) ופיקדונות של המגזר המוסדי. כמות הכסף בחשבונות נזילים של מטבעות והפקדות, חשבונות המשמשים לביצוע עסקות :M1 והעברות כספים. החשבונות מורכבים מעו"ש מזומן, המחאות נוסעים…

 • הכנסה פרטית Personal Income

  הכנסה פרטית Personal Income חשיבות ** ארה"ב: הלשכה לניתוח כלכלי של משרד המסחר זמן פרסום: יום המסחר הראשון בחודש בשעה 15:30 תקופת התייחסות: חודשיים קודמים הכנסה פרטית מודדת את סך ההכנסה מכל המקורות .הרכיב העיקרי של ההכנסה הוא שכר, רכיב אותו ניתן להעריך ע"י מספר המועסקים ונתוני השכר האחרים כפי…

 • התחלות ואישורי בנייה Housing Starts

  התחלות ואישורי בנייה Housing Starts חשיבות ** ארה "ב: לשכת המידע של משרד המסחר זמן פרסום: יום המסחר הקרוב ביותר ל-16 בחודש בשעה 15:30 תקופת התייחסות: חודש קודם התחלות בנייה מודדות את מספר יח' הדיור למגורים שבנייתם החלה במהלך כל חודש .התחלת בנייה מוגדרת כתחילת החפירות להנחת יסודות הבניין .רישיונות…

 • ייצור תעשייתי Industrial Production

  ייצור תעשייתי Industrial Production חשיבות ** ארה"ב: הבנק המרכזי זמן פרסום: יום המסחר הקרוב ביותר ל 15-בחודש בשעה 16:15 תקופת התייחסות: חודש קודם דו "ח זה מודד את התפוקה הפיזית במפעלים ובמכרות .תפוקת היצרנים ,הרכיב הגדול ביותר בסך הייצור התעשייתי, צפוי כמעט במדויק באמצעות סעיף סך שעות העבודה היצרניות, כפי…

 • מאזן הסחר הבינ"ל International Trade Balance

  מאזן הסחר הבינ"ל International Trade Balance חשיבות **** ארה "ב: הלשכה לניתוח כלכלי ולשכת המידע של משרד המסחר זמן פרסום: יום המסחר הקרוב ביותר ל 20-בחודש בשעה 15:30 תקופת התייחסות: חודשיים קודמים דו "ח הסחר מרכז תשומת לב רבה מאחר והוא מאפשר הצצה על המגמות במאזן הסחר הכללי. עם זאת,…

 • מאזן התשלומים Balance of Payments

  מאזן התשלומים Balance of Payments רישום שיטתי של התנועות הכספיות ,המתבצעות בין מדינה לשאר העולם, המהוות מקור במט"ח שימוש למט"ח, בתקופה נתונה - בד"כ שנה. התנועות כוללות מעבר מוצרים, שירותים ותנועות הון לזמן קצר ולזמן ארוך וכן העברות חד צדדיות. רישום התנועות הכספיות בין המדינה לשאר העולם משקף למעשה את…

 • מדד האינדיקטורים הכלכליים המובילים Leading Economic Indicators) LEI)

  מדד האינדיקטורים הכלכליים המובילים Leading Economic Indicators) LEI) חשיבות *** ארה "ב: ועידת ההנהלה זמן פרסום: במהלך ימי המסחר הראשונים בחודש בשעה 15:30 תקופת התייחסות: חודשיים קודמים מדד זה מורכב מעשרה אינדיקאטורים שונים האמורים יחדיו לנבא את הפעילות העסקית העתידית .בדרך כלל מגיע המדד לשיאים חיוביים ושליליים לפני המחזור המלא…

 • חשבון ההון Capital Account

  חשבון ההון Capital Account כולל את תנועות ההון שיש למדינה עם שאר העולם עוקב אחר זרם ההשקעות הנכנסות והיוצאות ממדינה, לדוגמא תשלומים לחברות, מניות, אג"ח, חשבונות בנק, נדל "ן ומפעלים. מאזן התשלומים מושפע מגורמים שונים וכולל את האקלים הפיננסי והכלכלי של מדינות אחרות.

 • חשבון השוטף Current Account

  חשבון השוטף Current Account החלק החשוב ביותר בנתון הסחר הבינ"ל. החשבון השוטף כולל את המאזן המסחרי וכן יבוא ויצוא שירותים והעברות חד צדדיות של מט "ח. העברות חד צדדיות מתייחסות לכסף שנכנס למדינה מחו "ל וכסף היוצא מהמדינה שלא תמורת סחורות, שירותים או נכסים פיננסיים. לדוגמא: כסף שנשלח ע "י…

 • מדד המחירים המשולב לצרכן Harmonised Index of Consumer Prices) HICP)

  מדד המחירים המשולב לצרכן Harmonised Index of Consumer Prices) HICP) מדד המחירים לצרכן במונחי האיחוד האירופי. מאחר ולכל מדינה באיחוד האירופי יש שיטות וסלים משלה למדידת האינפלציה, נקבע סל מוצרים אחיד וקבוע המאפשר השוואה נוחה ומדויקת במחירי הסל בין מדינות האיחוד השונות. זהו מדד האינפלציה המרכזי באיחוד המוניטארי האירופי ובבריטניה.

 • הזמנות חדשות New orders

  הזמנות חדשות New orders חשיבות ** הנתון הידוע גם בשמו הקודם, הזמנות מפעלים, מודד את הערך הדולרי של הזמנות המגזר היצרני ונחשב למדד מוביל לבדיקת פעילות המגזר. ירידה ברמת ההזמנות המלווה בעלייה במלאי המפעלים מרמזת בד"כ על מיתון קרב. מצד שני, עלייה בהזמנות וירידה במלאים מרמזת על סימני התאוששות וצמיחה.…

 • מדד המחירים המשולב לצרכן - ליבה Core HICP

  מדד המחירים המשולב לצרכן - ליבה Core HICP מדד המחירים המשולב לצרכן ללא קטגוריות המזון והאנרגיה. מדד הליבה נותן תמונה מהימנה יותר על הכוחות האינפלציוניים הפועלים בשוק, מאחר ומחירי האוכל והאנרגיה עשויים להתנדנד בהשפעת גורמים שאינם כלכליים נטו, כמו מלחמות, מכסות נפט ומזג אוויר, יש חשיבות לבידודם של גורמים שמשפיעים…

 • מדד המחירים הסיטונאיים Wholesale Price Index) WPI)

  מדד המחירים הסיטונאיים Wholesale Price Index) WPI) מדד האינפלציה המרכזי ביפן .מדד חודשי זה מודד את השינוי ברמת המחירים הסיטונאיים. בארה "ב כולל המדד קבוצה של כ 2,000 סחורות החל מגומי גולמי, כותנה, ברזל ועד לפריטים סופיים כגון צמיגים ומכוניות. המחירים הסיטונאיים מחושבים כאשר המוצרים עוברים את שלב היצור וההפצה,…

 • מדד המחירים הקמעונאים Retail Price Index) RPI)

  מדד המחירים הקמעונאים Retail Price Index) RPI) מדד חודשי של מחירי סחורות ושירותים שלעיתים קרובות מתייחסים אליו כמדד יוקר המחיה. באמצעות המדד מודדים את השינוי החודשי במחירו של סל מוצרי צריכה שנרכש ע "י משק בית ממוצע על בסיס קבוע. החשיבות היחסית שניתנת למוצרים בסל מבוססת על סקרים תקופתיים שנעשים…

 • מדד המחירים ליצרן Producer Price Index) PPI)

  מדד המחירים ליצרן Producer Price Index) PPI) חשיבות *** ארה"ב: הלשכה לסטטיסטיקה של משרד העבודה זמן פרסום: יום המסחר הקרוב ביותר ל 11-בחודש בשעה 15:30 תקופת התייחסות: חודש קודם המדד מודד את השינויים החודשיים במחירי מכירות הסיטונאות ומושפע ממחירי הסחורות, התעשייה ומצב התפוקה. המדד נחשב לסממן מדויק של מדד המחירים…

 • מדד המחירים לצרכן CPI (Consumer Price Index)

  מדד המחירים לצרכן CPI (Consumer Price Index) חשיבות **** ארה "ב: הלשכה לסטטיסטיקה של משרד העבודה זמן פרסום: יום המסחר הקרוב ביותר ל 13-בחודש בשעה 15:30 תקופת התייחסות: חודש קודם מדד האינפלציה המרכזי ברב מדינות העולם מודד את שינוי המחירים לצרכן של סל מוצרים המורכב מסחורות ושירותים חיוניים אותם צורך…

 • מדד המחירים לצרכן -ליבה Core CPI

  מדד המחירים לצרכן -ליבה Core CPI חשיבות *** ארה"ב: הלשכה לסטטיסטיקה של משרד העבודה זמן פרסום: יום המסחר הקרוב ביותר ל 13-בחודש בשעה 15:30 תקופת התייחסות: חודש קודם מדד המחירים לצרכן ללא קטגוריות המזון והאנרגיה. מדד הליבה נותן תמונה מהימנה יותר עלה כוחות האינפלציוניים הפועלים בשוק ,מאחר ומחירי האוכל והאנרגיה…

 • מכירות בתים חדשים New Home sales

  מכירות בתים חדשים New Home sales חשיבות: ** ארה"ב: לשכת המידע של משרד המסחר זמן פרסום: יום המסחר האחרון בחודש בשעה 17:00 תקופת התייחסות: חודש קודם נתונים אודות מכירות של בתים חדשים מפורסמים מדי חודש לכל מדינה בארה"ב ומרוכזים גם לארבעה אזורים: צפון מזרח, המערב התיכון, הדרום והמערב. הדו "ח…

 • מכירות סיטונאיות Wholesale Trade

  מכירות סיטונאיות Wholesale Trade חשיבות:*** ארה"ב: לשכת המידע של משרד המסחר זמן פרסום: יום המסחר החמישי בחודש בשעה 17:00 תקופת התייחסות: חודשיים קודמים מודד את אחוז השינוי החודשי של סך הקבלות מחנויות המסחר הקמעונאי וכולל סחורות. זהו המדד האמיתי הראשון למדידת גודל ההוצאות הכספיות של הצרכן. מגבלות מדד זה הן…

 • מכירות קמעונאיות Retail Sales

  מכירות קמעונאיות Retail Sales חשיבות: ** ארה"ב: לשכת המידע של משרד המסחר זמן פרסום: יום המסחר הסמוך ביותר ל 13-בחודש בשעה 15:30 תקופת התייחסות: חודש קודם מודד את אחוז השינוי החודשי של סך הקבלות מחנויות המסחר הקמעונאי וכולל הן סחורות ברי - קיימא והן סחורות לא ברי - קיימא. זהו…

 • מלאים עסקיים Business Inventories

  מלאים עסקיים Business Inventories חשיבות: *** ארה"ב: לשכת המידע של משרד המסחר זמן פרסום: יום המסחר הסמוך ביותר ל 15-בחודש בשעה 15:30 תקופת התייחסות: חודשיים קודמים המלאים העסקיים מורכבים מדו"חות אחרים, כמו הזמנות מוצרים ברי - קיימא, הזמנות מפעלים, מכירות קמעונאיות, מלאי סיטונות ונתוני מכירות. המלאים הם רכיב חשוב בדו"ח…

 • מספר המועסקים Non-Farm Payroll (NFP)

  מספר המועסקים Non-Farm Payroll (NFP) חשיבות: **** ארה"ב: הלשכה לסטטיסטיקה של משרד העבודה זמן פרסום: יום שישי הראשון בחודש בשעה 15:30 תקופת התייחסות: חודש קודם דו"ח התעסוקה מורכב למעשה משני דו"חות שונים המשקפים סקרים שונים. "סקר משקי הבית"- נערך בקרב כ-60,000 משקי בית ועל פיו נקבע שיעור האבטלה. "סקר הממסד"…

לתיאום פגישה 03-5251544

Please publish modules in offcanvas position.

צור קשר