ארצות הברית

אמון הצרכנים Consumer Confidence חשיבות: **** ארה"ב: ועידת ההנהלה זמן פרסום: יום שלישי האחרון בחודש בשעה 17:00 תקופת התייחסות: חודש נוכחי סקר חודשי הנערך בקרב…
אשראי הצרכנים Consumer Credit חשיבות: **** ארה"ב: הבנק המרכזי זמן פרסום: יום העסקים החמישי בחודש בשעה 22:00 תקופת התייחסות: חודשיים קודמים רמת חשיבות גבוהה. בארה"ב…
דורשי דמי אבטלה חדשים Initial Jobless Claims חשיבות: **** ארה"ב: מחלקת התעסוקה ולימודי הממשל של משרד העבודה זמן פרסום: מדי יום חמישי בשעה 15:30 תקופת…
הוצאות בנייה Construction Spending חשיבות ** ארה"ב: לשכת המידע של משרד המסחר זמן פרסום: יום העסקים הראשון בחודש בשעה 17:00 תקופת התייחסות: חודשיים קודמים דו"ח…
הזמנת מוצרים ברי - קיימא Durable Goods Orders חשיבות: *** ארה"ב: לשכת המידע של משרד המסחר זמן פרסום: יום המסחר הקרוב ביותר ל 26-בחודש בשעה…
הזמנות מפעלים Factory Orders חשיבות: **** ארה"ב: לשכת המידע של משרד המסחר זמן פרסום: יום המסחר הראשון בחודש בשעה 17:00 תקופת התייחסות: חודשיים קודמים דו…
החלטה בנושא הריבית Interest Rate Decision חשיבות: **** ארה "ב: הבנק המרכזי הריבית היא הכלי העיקרי בא משתמשים הבנקים המרכזיים לניהול המדיניות המוניטארית. ריבית נמוכה…
היצע הכסף M3 Money Supply חשיבות *** מקור: הבנק המרכזי כולל את M1 ו- M2 בתוספת חסכונות ופיקדונות לטווח ארוך ,הפקדות של סכומים גבוהים (מעל…
הכנסה פרטית Personal Income חשיבות ** ארה"ב: הלשכה לניתוח כלכלי של משרד המסחר זמן פרסום: יום המסחר הראשון בחודש בשעה 15:30 תקופת התייחסות: חודשיים קודמים…
התחלות ואישורי בנייה Housing Starts חשיבות ** ארה "ב: לשכת המידע של משרד המסחר זמן פרסום: יום המסחר הקרוב ביותר ל-16 בחודש בשעה 15:30 תקופת…
ייצור תעשייתי Industrial Production חשיבות ** ארה"ב: הבנק המרכזי זמן פרסום: יום המסחר הקרוב ביותר ל 15-בחודש בשעה 16:15 תקופת התייחסות: חודש קודם דו "ח…
מאזן הסחר הבינ"ל International Trade Balance חשיבות **** ארה "ב: הלשכה לניתוח כלכלי ולשכת המידע של משרד המסחר זמן פרסום: יום המסחר הקרוב ביותר ל…
מאזן התשלומים Balance of Payments רישום שיטתי של התנועות הכספיות ,המתבצעות בין מדינה לשאר העולם, המהוות מקור במט"ח שימוש למט"ח, בתקופה נתונה - בד"כ שנה.…
מדד האינדיקטורים הכלכליים המובילים Leading Economic Indicators) LEI) חשיבות *** ארה "ב: ועידת ההנהלה זמן פרסום: במהלך ימי המסחר הראשונים בחודש בשעה 15:30 תקופת התייחסות:…
חשבון ההון Capital Account כולל את תנועות ההון שיש למדינה עם שאר העולם עוקב אחר זרם ההשקעות הנכנסות והיוצאות ממדינה, לדוגמא תשלומים לחברות, מניות, אג"ח,…
חשבון השוטף Current Account החלק החשוב ביותר בנתון הסחר הבינ"ל. החשבון השוטף כולל את המאזן המסחרי וכן יבוא ויצוא שירותים והעברות חד צדדיות של מט…
מדד המחירים המשולב לצרכן Harmonised Index of Consumer Prices) HICP) מדד המחירים לצרכן במונחי האיחוד האירופי. מאחר ולכל מדינה באיחוד האירופי יש שיטות וסלים משלה…
הזמנות חדשות New orders חשיבות ** הנתון הידוע גם בשמו הקודם, הזמנות מפעלים, מודד את הערך הדולרי של הזמנות המגזר היצרני ונחשב למדד מוביל לבדיקת…
מדד המחירים המשולב לצרכן - ליבה Core HICP מדד המחירים המשולב לצרכן ללא קטגוריות המזון והאנרגיה. מדד הליבה נותן תמונה מהימנה יותר על הכוחות האינפלציוניים…
מדד המחירים הסיטונאיים Wholesale Price Index) WPI) מדד האינפלציה המרכזי ביפן .מדד חודשי זה מודד את השינוי ברמת המחירים הסיטונאיים. בארה "ב כולל המדד קבוצה…
מדד המחירים הקמעונאים Retail Price Index) RPI) מדד חודשי של מחירי סחורות ושירותים שלעיתים קרובות מתייחסים אליו כמדד יוקר המחיה. באמצעות המדד מודדים את השינוי…
מדד המחירים ליצרן Producer Price Index) PPI) חשיבות *** ארה"ב: הלשכה לסטטיסטיקה של משרד העבודה זמן פרסום: יום המסחר הקרוב ביותר ל 11-בחודש בשעה 15:30…
מדד המחירים לצרכן CPI (Consumer Price Index) חשיבות **** ארה "ב: הלשכה לסטטיסטיקה של משרד העבודה זמן פרסום: יום המסחר הקרוב ביותר ל 13-בחודש בשעה…
מדד המחירים לצרכן -ליבה Core CPI חשיבות *** ארה"ב: הלשכה לסטטיסטיקה של משרד העבודה זמן פרסום: יום המסחר הקרוב ביותר ל 13-בחודש בשעה 15:30 תקופת…
מכירות בתים חדשים New Home sales חשיבות: ** ארה"ב: לשכת המידע של משרד המסחר זמן פרסום: יום המסחר האחרון בחודש בשעה 17:00 תקופת התייחסות: חודש…
מכירות סיטונאיות Wholesale Trade חשיבות:*** ארה"ב: לשכת המידע של משרד המסחר זמן פרסום: יום המסחר החמישי בחודש בשעה 17:00 תקופת התייחסות: חודשיים קודמים מודד את…
מכירות קמעונאיות Retail Sales חשיבות: ** ארה"ב: לשכת המידע של משרד המסחר זמן פרסום: יום המסחר הסמוך ביותר ל 13-בחודש בשעה 15:30 תקופת התייחסות: חודש…
מלאים עסקיים Business Inventories חשיבות: *** ארה"ב: לשכת המידע של משרד המסחר זמן פרסום: יום המסחר הסמוך ביותר ל 15-בחודש בשעה 15:30 תקופת התייחסות: חודשיים…
מספר המועסקים Non-Farm Payroll (NFP) חשיבות: **** ארה"ב: הלשכה לסטטיסטיקה של משרד העבודה זמן פרסום: יום שישי הראשון בחודש בשעה 15:30 תקופת התייחסות: חודש קודם…
פרוקסימה ניהול השקעות בע"מ | רחוב מונטיפיורי 35 תל אביב 65201 | טלפון: 03-5251544 | פקס: 03-5251546
אודות     |     ניהול תיקי השקעות     |     מסחר עצמאי     |     Proxima Ventures     |     גילוי נאות     |     צור קשר