Image is not available

A vision without action is merely a dream...

Slider

שובם של אגרות החוב צמודות הדולר

01 פברואר 2017
שוק ההנפקות רושם את אחת התקופות הטובות ביותר שידע אי-פעם. לאחרונה החל טרנד חדש בשוק ההנפקות החוב כאשר למעלה מ- 3 מילארד ₪ מגוייסים באמצעות אגרות חוב צמודות לדולר: ראשונות, היו אלו שותפויות הגזדלק קידוחים ואבנרשגייסו מיליארד וחצי ₪ בשתי סדרות אג"ח, חברה לישראל ביצעה הרחבה בהיקף 800 מיליון ₪ לסדרת האג"ח הדולרית שלה, והאחרונה, חב' חלל-תקשורת שהשלימה גיוס של מיליארד ₪ לצורך מימוןבנייתו של לוויין התקשורת עמוס 17. סקטור אג"ח צמודי הדולר נחשב לאחד מאפיקי ההשקעה הפחות מוכרים למשקיע המקומי, האפיק מונה 8 סדרות אג"ח , כאשר ארבעה מתוכן הונפקו רק בחודש האחרון. במסמך זה ננסה לבדוק את פערי התשואה בין אגרות החוב הדולריות מול מקבילותיהן השקליות. וכן ננסה לבחון את כדאיות ההשקעה באגרות חוב צמודות דולר:
כאשר משווים בין סדרות האג"ח של החברות המנפיקות, ניתן למצוא פערים מהותיים בתשואה לפדיון אשר עשויים להוות לציבור המשקיעים הזדמנות השקעה מעניינת:

סוג ההצמדה

דירוג

הון רשום למסחר

תשואה ברוטו

מחמ ברוטו

שם האג"ח

USD

BBB+

1,204,297,000

4.91%

4.52

   בזן אגח ו

ILS

BBB+

713,338,000

3.88%

4.94

   בזן אגח ה

USD

A

1,300,791,000

4.64%

4.69

חברה לישראל אגח11

ILS

A

675,199,000

2.98%

4.85

חברה לישראל אגח10

USD

A2

175,685,119

6.47%

3.32

אול-יר אגח א*

ILS

A2

667,378,301

6.58%

3.34

אול-יר  אגח ב*

 


קשה מאוד להסביר את פערי התשואות בין אגרות חוב השקליות לבין אלו הדולריות , גם פערי התשואות הקיימים בין אגרות החוב המקומיות של ממשלת ישראל לבין אלו, אשר נסחרות בארה"ב אינם מצדיקים עיוות זה. אנו סבורים כי מתודולוגיית הפעולה של תעודות הסל והקרנות המחקות נושאת באחריות העיקרית לעיוות המסחרי שנוצר באפיקי האג"ח הקונצרני, שכן נוכחותן של אגרות החוב במדדי התל-בונד מגבירה את רמת הסחירות בהן ותורמת באופן ישיר לירידה בתשואה. כך לדוגמא, חברת הנדל"ן האמריקאית אול-יר השלימה לאחרונה הצעת רכש אשר במהלכה הוחלפו אגרות החוב הדולריות שלה באגרות חוב שקליות מתוך כוונה להצטרף אל מדד התל בונד השקלי, מהלך זה הוביל לירידה חדה בתשואת אגרות החוב של הקבוצה, ותרם
לפעילי שוק ההון אשר נענו להצעת הרכש, ריווחי הון נאים. הסבר נוסף ניתן למצוא בגישתו של המשקיע הישראלי אשר דורש, באופן מסורתי, פרמיית סיכון גבוהה יותר על אגרות חוב נקובות בדולר ביחס לאגרות חוב שקליות. כך לדוגמא בחודש אוגוסט האחרון המירה חברת בי- קומיוניקיישנס חוב דולרי בהיקף של 800 מיליון דולר אשר נשא ריבית של מעל 7% לסדרת אג"ח שקלית הנושאת ריבית נמוכה באופן משמעותי.
חשיפה דולרית בתיקי ההשקעות: קשה לחזות כיצד יתנהג המטבע האמריקאי בשנה הקרובה, אמנם יישום האג'נדה הכלכלית של הנשיא טראמפ וההיתכנות למלחמת סחר עם סין  מעיבה על המטבע האמריקאי, אך מנגד, הדולר ממשיך להתחזק מול מרבית המטבעות המובילים בעולם, התחזקות אשר נובעת בעיקר מהזינוק החד בתשואות האג"ח האמריקאיות ובריחת המשקיעים למטבעות "חוף מבטחים".  ע"פ הערכות, פערי התשואות בין אג"ח אמריקאיות לאלו של מדינות גוש האירו, יפן ובריטניה צפויות להמשיך להתרחב ולכן גוברת הכדאיות להסטת חלק התיק ההשקעות לנכסים דולריים, אם באמצעות החזקה פיזית במטבע או באמצעות רכישת נכסים צמודי דולר.
לסיכום: אנו סבורים כי סקטור אגרות החוב הדולריות נמצא בפני התעוררות מסוימת ובעתיד יגבר הביקוש מצד גופי ההשקעות השונים להנפקות חוב נוספות במתכונת זו. נדגיש כי השקעה באגרות חוב קונצרניות בעלות הצמדה דולרית תורמת לגיוון האפיק הסולידי ומספקת הגנה לא רעה במקרה של פיחות במטבע המקומי.  


צחי קלמין
מנהל מחקר ואסטרטגיה
פרוקסימה בית השקעות.
לתיאום פגישה 03-5251544

Please publish modules in offcanvas position.

צור קשר