Image is not available

A vision without action is merely a dream...

Slider

ריבית בנק ישראל

28 ספטמבר 2010
ריבית בנק ישראל

ריבית בנק ישראל נקבעת כריבית אמצע- בין הריבית בה לווה בנק ישראל כסף מהבנקים המסחריים לבין הריבית בה מלווה בנק ישראל כספיים לבנקים המסחריים.
לריבית בנק ישראל השפעה גדולה על ערך הכסף במשק והיא נקבעת אחת לחודש , ביום שני של השבוע האחרון החודש. בעבר ריבית בנק ישראל הייתה נקבעת ע"י נגיד בנק ישראל בלבד ומאז ה-1 ביוני 2010 נקבעת הריבית ע"י הוועדה המוניטארית של בנק ישראל, שהנגיד עומד בראשה.

לריבית בנק ישראל יש השפעה על ריביות שונות במשק ביניהם ריבית הפריים (ריבית הפריים הינה ריבית הנקבעת ע"י הבנקים ומשמשת כריבית בסיסית לחישוב עסקאות בין הבנק ללקוחותיו) הנגזרת מתוך ריבית בנק ישראל, בשנים האחרונות נקבעה הריבית כ-1.5% מעל ריבית בנק ישראל.
שערי ריביות נוספים הנגזרים מריבית בנק ישראל הם שערי הריבית על הלוואות קצרות מועד.
בהרבה מקרים גם משכנתאות צמודות לריבית בנק ישראל, הריביות על העו"ש והלוואות לציבור גם כן נגזרים מתוך ריבית בנק ישראל.
לאור התלות הגבוהה בריבית בנק ישראל יכול הנגיד להכתיב מדיניות כלכלית ע"י שינוי הריבית, למעשה שער הריבית הינו כלי מוניטרי למלחמה באינפלציה.
מדיניות מוניטרית הינה מדיניות מאקרו כלכלית המשפיעה על כמות הכסף במשק ומבוצעת ע"י בנק ישראל, כאשר האינפלציה (עליית רמת המחירים והמוצרים) גדלה מעלה הנגיד את ריבית בנק ישראל כחלק ממדיניות מוניטרית מצמצמת על מנת לעלות את שווי הכסף ולהקטין את כמותו ע"י הנפקת אג"ח של בנק ישראל.
העלאת הריבית מעלה את האטרקטיביות של אג"ח ממשלתי, משקיעים מוציאים את כספם מההשקעות האלטרנטיביות ביניהם גם ני"ע ומכניסים את כספם לאג"ח ממשלתיות הנחשבות בטוחות יותר.
כמובן שיש עוד פרמטרים המשפיעים על אטרקטיביות האג"ח, ביניהם רמת סיכון, מח"מ, הצמדות ועוד.
משקיעים מודדים תשואה מול סיכון ברגע שהתשואה המתקבלת מאג"ח ממשלתיות (הנחשבות בטוחות) עולה, עולה הביקוש אליהן, וכסף עובר מהשקעות מסוכנות לסולידיות, רמת העסקאות הולכת ויורדת, יש פחות משיכות כספים מהבנק (בגלל עלות ההלוואה שגדלה) ורמות המחירים הולכות ויורדות-אינפלציה יורדת.

באותו האופן מתבצעת גם מדיניות מוניטרית מרחיבה בה נגיד בנק ישראל מוריד את הריבית, מדיניות זו מתבצעת בשעת מיתון או דפלציה. היינו עדים למדיניות מוניטרית מרחיבה בסוף שנת 2008 כאשר חווה שוק ההון מפולת חזקה, ובכדי להתאושש מהמפולת הכלכלית ולמנוע מיתון כלכלי כבד הורידו נגידי העולם את הריביות כחלק מהמדיניות המוניטרית המרחיבה שנקטו.
כיום אנו עדים להתאוששות כלכלית מרהיבה ולכן נצפה לעליות ריבית בנק ישראל בשנים הקרובות.

נכתב ע"י אביבית גוטהילף
פרוקסימה ניהול השקעות

http://www.proxima.co.il


הסתייגות:פרוקסימה ואו הכותב עשויים להיות בעלי עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.
אין לראות בנכתב כייעוץ לרכישה או מכירת נכסים פיננסיים. המלצה זו אינה מתחשבת בצרכיו ובנתוניו הפיננסיים של כל אדם. העושה שימוש כלשהו בהמלצה זו, עושה זאת על אחריותו בלבד, כל הכתוב כאן הינו בגדר המלצה בלבד


לתיאום פגישה 03-5251544

Please publish modules in offcanvas position.

צור קשר