Image is not available

A vision without action is merely a dream...

Slider

מכירות קמעונאיות Retail Sales

מכירות קמעונאיות Retail Sales


חשיבות:
**
ארה"ב: לשכת המידע של משרד המסחר
זמן פרסום: יום המסחר הסמוך ביותר ל 13-בחודש בשעה 15:30
תקופת התייחסות: חודש קודם


מודד את אחוז השינוי החודשי של סך הקבלות מחנויות המסחר הקמעונאי וכולל הן סחורות ברי - קיימא והן סחורות לא ברי - קיימא. זהו המדד האמיתי הראשון למדידת גודל ההוצאות הכספיות של הצרכן ולא מידת תבניות ההוצאה והצריכה .לרב מתייחסים למדד זה ללא סעיף מכירות כלי רכב (מכירות קמעונאיות - ליבה ) מאחר והן סובלות מתנודתיות גבוהה וחלקן היחסי בסך המכירות הגבוה. גורמים נוספים שעשויים להשפיע על המכירות הם השינויים במחירי מוצרי המזון והאנרגיה (להבדיל משינויים הנובעים משינויים בהרגלי הצריכה). מגבלות מדד זה הן התעלמותו מהוצאות כמו שירותים (כמחצית מסך הצריכה ), ביטוח, הוצאות משפטיות שונות וכד'. בנוסף לאמור לעיל, חסרון נוסף הוא ההתעלמות מהאינפלציה תוך כדי פרסום נתונים נומינליים ולא ריאלים.

לתיאום פגישה 03-5251544

Please publish modules in offcanvas position.

צור קשר