Image is not available

A vision without action is merely a dream...

Slider

מכירות בתים חדשים New Home sales

מכירות בתים חדשים New Home sales


חשיבות: **
ארה"ב: לשכת המידע של משרד המסחר
זמן פרסום: יום המסחר האחרון בחודש בשעה 17:00
תקופת התייחסות: חודש קודם


נתונים אודות מכירות של בתים חדשים מפורסמים מדי חודש לכל מדינה בארה"ב ומרוכזים גם לארבעה אזורים: צפון מזרח, המערב התיכון, הדרום והמערב. הדו "ח מכיל גם מידע על מחירי בתים ועל מספר הבתים למכירה. נושא הבנייה הוא חלק מהותי בכלכלה היות והוא מאותת על שינויים בתבנית הוצאות הצרכנים וכך מרמז על הפעילות הכלכלית הצפויה. תנודתיות והערכה מחדש הנן מאוד נפוצות בהתייחסות לדו"ח זה.
לתיאום פגישה 03-5251544

Please publish modules in offcanvas position.

צור קשר