מדד המחירים לצרכן -ליבה Core CPI

מדד המחירים לצרכן -ליבה Core CPI


חשיבות ***
ארה"ב: הלשכה לסטטיסטיקה של משרד העבודה
זמן פרסום: יום המסחר הקרוב ביותר ל 13-בחודש בשעה 15:30
תקופת התייחסות: חודש קודם


מדד המחירים לצרכן ללא קטגוריות המזון והאנרגיה. מדד הליבה נותן תמונה מהימנה יותר עלה כוחות האינפלציוניים הפועלים בשוק ,מאחר ומחירי האוכל והאנרגיה עשויים להתנדנד בהשפעת גורמים שאינם כלכליים נטו ,כמו מלחמות, מכסות נפט ומזג אוויר, יש חשיבות לבידודם של גורמים שמשפיעים על שינויי המחירים.

פרוקסימה ניהול השקעות בע"מ | רחוב מונטיפיורי 35 תל אביב 65201 | טלפון: 03-5251544 | פקס: 03-5251546
אודות     |     ניהול תיקי השקעות     |     מסחר עצמאי     |     Proxima Ventures     |     גילוי נאות     |     צור קשר