Image is not available

A vision without action is merely a dream...

Slider

מדד המחירים ליצרן Producer Price Index) PPI)

מדד המחירים ליצרן Producer Price Index) PPI)


חשיבות ***
ארה"ב: הלשכה לסטטיסטיקה של משרד העבודה
זמן פרסום: יום המסחר הקרוב ביותר ל 11-בחודש בשעה 15:30
תקופת התייחסות: חודש קודם


המדד מודד את השינויים החודשיים במחירי מכירות הסיטונאות ומושפע ממחירי הסחורות, התעשייה ומצב התפוקה. המדד נחשב לסממן מדויק של מדד המחירים לצרכן. השווקים מתמקדים בד "כ במדד זה בניכוי חלקי המזון והאנרגיה, הליבה, בשל תנודתם הגבוהה לשם קבלת תמונה אמיתית יותר על הכוחות האינפלציוניים הפועלים בשוק.
לתיאום פגישה 03-5251544

Please publish modules in offcanvas position.

צור קשר