מדד המחירים הסיטונאיים Wholesale Price Index) WPI)

מדד המחירים הסיטונאיים Wholesale Price Index) WPI)


מדד האינפלציה המרכזי ביפן .מדד חודשי זה מודד את השינוי ברמת המחירים הסיטונאיים. בארה "ב כולל המדד קבוצה של כ 2,000 סחורות החל מגומי גולמי, כותנה, ברזל ועד לפריטים סופיים כגון צמיגים ומכוניות. המחירים הסיטונאיים מחושבים כאשר המוצרים עוברים את שלב היצור וההפצה, טרם הגיעם למכירה לצרכן.
פרוקסימה ניהול השקעות בע"מ | רחוב מונטיפיורי 35 תל אביב 65201 | טלפון: 03-5251544 | פקס: 03-5251546
אודות     |     ניהול תיקי השקעות     |     מסחר עצמאי     |     Proxima Ventures     |     גילוי נאות     |     צור קשר