מדד המחירים המשולב לצרכן Harmonised Index of Consumer Prices) HICP)

מדד המחירים המשולב לצרכן Harmonised Index of Consumer Prices) HICP)


מדד המחירים לצרכן במונחי האיחוד האירופי. מאחר ולכל מדינה באיחוד האירופי יש שיטות וסלים משלה למדידת האינפלציה, נקבע סל מוצרים אחיד וקבוע המאפשר השוואה נוחה ומדויקת במחירי הסל בין מדינות האיחוד השונות. זהו מדד האינפלציה המרכזי באיחוד המוניטארי האירופי ובבריטניה.
פרוקסימה ניהול השקעות בע"מ | רחוב מונטיפיורי 35 תל אביב 65201 | טלפון: 03-5251544 | פקס: 03-5251546
אודות     |     ניהול תיקי השקעות     |     מסחר עצמאי     |     Proxima Ventures     |     גילוי נאות     |     צור קשר