Image is not available

A vision without action is merely a dream...

Slider

מדד האינדיקטורים הכלכליים המובילים Leading Economic Indicators) LEI)

מדד האינדיקטורים הכלכליים המובילים Leading Economic Indicators) LEI)


חשיבות ***
ארה "ב: ועידת ההנהלה
זמן פרסום: במהלך ימי המסחר הראשונים בחודש בשעה 15:30
תקופת התייחסות: חודשיים קודמים


מדד זה מורכב מעשרה אינדיקאטורים שונים האמורים יחדיו לנבא את הפעילות העסקית העתידית .בדרך כלל מגיע המדד לשיאים חיוביים ושליליים לפני המחזור המלא של הכלכלה ובכך הוא הופך לכלי חשוב ביותר לביצוע תחזיות ותכנונים. רכיבי מדד זה נבחרו ממגוון מגזרים בכלכלה וכוללים ייצור, בנייה, פיננסיים, קמעונאות ומשתנים צרכניים. הרכיבים נבחרו בשל מידת שייכותם הכלכלית ובשל התאמתם הסטטיסטית. רכיבי המדד משוקללים באופן שווה בכדי לבדוק את התרומה נטו למדד המשולב .המדדים המובילים נבחרו בקפידה וכוללים מדדים כמו: ממוצע אורך שבוע העבודה, דרישות התעסוקה השבועיות, הזמנות חדשות ממפעלים של סחורות וחומרים המיועדות לשוק הפרטי, ביצועי הרוכלים, חוזים והזמנות למפעלים חדשים וציוד, אישורי בנייה ,מחירי מניות ( על פי ),S&P500 הפרש הריביות בין ריבית האג "ח ל-10 שנים לבין ריבית הבנק המרכזי, היצע הכסף (M2) ומדד סנטימנט הצרכנים של אונ' מישיגן.
לתיאום פגישה 03-5251544

Please publish modules in offcanvas position.

צור קשר