מאזן התשלומים Balance of Payments

מאזן התשלומים Balance of Payments


רישום שיטתי של התנועות הכספיות ,המתבצעות בין מדינה לשאר העולם, המהוות מקור במט"ח שימוש למט"ח, בתקופה נתונה - בד"כ שנה. התנועות כוללות מעבר מוצרים, שירותים ותנועות הון לזמן קצר ולזמן ארוך וכן העברות חד צדדיות. רישום התנועות הכספיות בין המדינה לשאר העולם משקף למעשה את היחסים הכלכליים הבינלאומיים שלה. עודף במאזן התשלומים הנו מצב של עודף מקורות במט "ח על שימושים במט"ח. גירעון במאזן התשלומים הנו מצב של עודף שימושים במט "ח על מקורות במט "ח. מאזן התשלומים מורכב מהחשבון השוטף +חשבון ההון. אלמנט זה הוא אחד החשובים בשוק המט"ח - כאשר מדינה מחליטה להמיר את יתרות מט" ח שלה (דולר ליורו) היא למעשה מביעה אי אמון באותו מטבע. הבעת אי אמון מזיזה שוק מקצה לקצה.
פרוקסימה ניהול השקעות בע"מ | רחוב מונטיפיורי 35 תל אביב 65201 | טלפון: 03-5251544 | פקס: 03-5251546
אודות     |     ניהול תיקי השקעות     |     מסחר עצמאי     |     Proxima Ventures     |     גילוי נאות     |     צור קשר