Image is not available

A vision without action is merely a dream...

Slider

מאזן הסחר הבינ"ל International Trade Balance

מאזן הסחר הבינ"ל International Trade Balance


חשיבות
****
ארה "ב: הלשכה לניתוח כלכלי ולשכת המידע של משרד המסחר
זמן פרסום: יום המסחר הקרוב ביותר ל 20-בחודש בשעה 15:30
תקופת התייחסות: חודשיים קודמים


דו "ח הסחר מרכז תשומת לב רבה מאחר והוא מאפשר הצצה על המגמות במאזן הסחר הכללי. עם זאת, מומלץ לחקור גם את המגמות ביצוא ויבוא סחורות ושירותים .הדו "ח מודד את ההפרש בין היצוא ליבוא סחורות מהמדינה. מאזן חיובי- עודף מתרחש כאשר המדינה מייצאת יותר מאשר מייבאת. ולהפך, מאזן שלילי- גירעון מתרחש כאשר המדינה מייבאת יותר מאשר מייצאת. ככל שהעודף גדול יותר או ככל שהגירעון קטן יותר, כך גודל התוצר הלאומי. יחד עם זאת, עלייה בגירעון יכולה לשקף עלייה בצריכה ומכאן לאותת על התחזקות כלכלית. נתוני היצוא חשובים במיוחד למעקב, שכן באמצעותם ניתן לעקוב אחרי התפתחותן של כלכלות מתחרות והשפעתן על הכלכלה המקומית. היבוא מספק אינדיקציה טובה על הביקוש המקומי אך ערכו אינו גבוה מאחר והוא מתפרסם באיחור ביחס לנתוני הצריכה האחרים. תנודתיות מאזן הסחר החודשי עשויה להיות בעלת חשיבות גבוהה לחיזוי התמ"ג .היצוא נטו הנו רכיב תנודתי יחסית של התמ"ג ודו"ח הסחר מספק רמזים ראשוניים בלבד לסך יצוא הנטו ברבעון.
לתיאום פגישה 03-5251544

Please publish modules in offcanvas position.

צור קשר