ייצור תעשייתי Industrial Production

ייצור תעשייתי Industrial Production


חשיבות
**
ארה"ב: הבנק המרכזי
זמן פרסום: יום המסחר הקרוב ביותר ל 15-בחודש בשעה 16:15
תקופת התייחסות: חודש קודם


דו "ח זה מודד את התפוקה הפיזית במפעלים ובמכרות .תפוקת היצרנים ,הרכיב הגדול ביותר בסך הייצור התעשייתי, צפוי כמעט במדויק באמצעות סעיף סך שעות העבודה היצרניות, כפי שמופיעות בדו "ח התעסוקה.
פרוקסימה ניהול השקעות בע"מ | רחוב מונטיפיורי 35 תל אביב 65201 | טלפון: 03-5251544 | פקס: 03-5251546
אודות     |     ניהול תיקי השקעות     |     מסחר עצמאי     |     Proxima Ventures     |     גילוי נאות     |     צור קשר