Image is not available

A vision without action is merely a dream...

Slider

ייצור תעשייתי Industrial Production

ייצור תעשייתי Industrial Production


חשיבות
**
ארה"ב: הבנק המרכזי
זמן פרסום: יום המסחר הקרוב ביותר ל 15-בחודש בשעה 16:15
תקופת התייחסות: חודש קודם


דו "ח זה מודד את התפוקה הפיזית במפעלים ובמכרות .תפוקת היצרנים ,הרכיב הגדול ביותר בסך הייצור התעשייתי, צפוי כמעט במדויק באמצעות סעיף סך שעות העבודה היצרניות, כפי שמופיעות בדו "ח התעסוקה.
לתיאום פגישה 03-5251544

Please publish modules in offcanvas position.

צור קשר