חשבון השוטף Current Account

חשבון השוטף Current Account


החלק החשוב ביותר בנתון הסחר הבינ"ל. החשבון השוטף כולל את המאזן המסחרי וכן יבוא ויצוא שירותים והעברות חד צדדיות של מט "ח. העברות חד צדדיות מתייחסות לכסף שנכנס למדינה מחו "ל וכסף היוצא מהמדינה שלא תמורת סחורות, שירותים או נכסים פיננסיים.
לדוגמא: כסף שנשלח ע "י עובדים במדינה אחת למשפחותיהם במדינה אחרת.

פרוקסימה ניהול השקעות בע"מ | רחוב מונטיפיורי 35 תל אביב 65201 | טלפון: 03-5251544 | פקס: 03-5251546
אודות     |     ניהול תיקי השקעות     |     מסחר עצמאי     |     Proxima Ventures     |     גילוי נאות     |     צור קשר