חשבון ההון Capital Account

חשבון ההון Capital Account


כולל את תנועות ההון שיש למדינה עם שאר העולם עוקב אחר זרם ההשקעות הנכנסות והיוצאות ממדינה, לדוגמא תשלומים לחברות, מניות, אג"ח, חשבונות בנק, נדל "ן ומפעלים. מאזן התשלומים מושפע מגורמים שונים וכולל את האקלים הפיננסי והכלכלי של מדינות אחרות.

פרוקסימה ניהול השקעות בע"מ | רחוב מונטיפיורי 35 תל אביב 65201 | טלפון: 03-5251544 | פקס: 03-5251546
אודות     |     ניהול תיקי השקעות     |     מסחר עצמאי     |     Proxima Ventures     |     גילוי נאות     |     צור קשר