Image is not available

A vision without action is merely a dream...

Slider

התעניינות בעלי ענין

08 אוקטובר 2007
מה ניתן ללמוד מרכישות בעלי העניין בעת תקופת הירידות בשווקים?

האם ניתן להפיק תשואה עודפת על-ידי התחקות אחרי תנועות אלו כחלק מאסטרטגיית ההשקעה?

הסנטימנט השלילי לפיו התנהלו שווקי העולם בחודש האחרון וירידות השערים החדות שליוו את מרבית המניות, הביאו בעלי עניין רבים להתעניין שוב ברכישה של מניות ואגרות חוב של החברות שבבעלותם.
בעלי עניין, עפ"י החוק, הם פרטיים או גופים אשר להם לפחות 5% מהון המניות או מזכויות ההצבעה בחברה, או שהינם נושאי משרה בחברה (דוגמת מנכ"ל ודירקטור).
ההנחה היא שלבעלי עניין יש נגישות לרוב המידע הרלוונטי לחברה שבבעלותם ולכן הם יכולים להסיק מכך לגבי השווי הכלכלי הנכון של החברה. לעיתים ינצלו בעלי עניין את יכולתם להעריך את שווי חברתם טוב יותר מהשוק ויפעלו לקנות או למכור מניות, כאשר השוק, לדעתם, מתמחר את החברה בצורה לא נכונה.
נשאלת השאלה, האם באמת בעלי עניין יודעים להעריך טוב יותר מהשוק את החברה שבבעלותם והאם אפשר להתייחס לפעולות הקניה והמכירה שלהם כהצבעת אמון או אי-אמון בחברה? לא בטוח!
יכולות להיות לא מעט סיבות אחרות לפעולות שמבצע בעל עניין. חלקן לא קשור כלל למחיר המניה בשוק. יש בעלי עניין המעוניינים להגדיל אחזקות בחברה שלהם כדי לבסס שליטה או כדי להשיג יתרון מול בעלי עניין אחרים ובמקרים אלו לרוב לא יהיה למחיר משמעות גדולה.
למרות זאת, נערכו לא מעט מחקרים בנושא בארה"ב, ונמצא שרכישות ומכירות של מניות עפ"י תנועות בעלי עניין אכן יכולות להוביל ליצירת תשואה עודפת על פני השקעה במדדי השוק. (אחד המחקרים הללו חשף את פרשת הבקדייטנג, שהסתבכו בה לא מעט בעלי עניין)
דוגמאות לתנועות בעלי עניין בולטות, שבוצעו לאחרונה, ניתן למצוא במניית אפריקה ישראל . בעל השליטה בה, לב לביייב, הגדיל את אחזקותיו במניה לאחר שזו איבדה כ-40% משוויה, בעקבות הנפקת זרוע הנדל"ן ברוסיה (AFI EUROPE ) בבורסה הראשית בלונדון.
גם מניית חברת התעופה הלאומית, אל-על, נהנתה בשבוע החולף מרכישות של בעלי עניין. בעלת השליטה הנוכחית בחברה, משפחת בורוביץ', הגדילה את אחזקותיה בחברה בשבוע שעבר, והביאה לנסיקה של כ-11.5% במניית אל-על.
יש לזכור, כי בעל עניין אכן מכיר את עסקי החברה ואת הסביבה העסקית בה היא פועלת, אך לרוב אין הוא פועל עפ"י מידע מהותי, שלא חשוף לכלל המשקיעים. אם יעשה כך, תהווה פעילות זו עבירה חמורה של שימוש במידע פנים.


הסתייגות: אין לראות במאמר זה כייעוץ לרכישה או מכירת נכסים פיננסיים. המלצה זו אינה מתחשבת בצרכיו ובנתוניו הפיננסיים של כל אדם. העושה שימוש כלשהו בהמלצה זו, עושה זאת על אחריותו בלבד.
לתיאום פגישה 03-5251544

Please publish modules in offcanvas position.

צור קשר