התחלות ואישורי בנייה Housing Starts

התחלות ואישורי בנייה Housing Starts


חשיבות **
ארה "ב: לשכת המידע של משרד המסחר
זמן פרסום: יום המסחר הקרוב ביותר ל-16 בחודש בשעה 15:30
תקופת התייחסות: חודש קודם


התחלות בנייה מודדות את מספר יח' הדיור למגורים שבנייתם החלה במהלך כל חודש .התחלת בנייה מוגדרת כתחילת החפירות להנחת יסודות הבניין .רישיונות בנייה הם הרישיונות שהוצאו למטרת אישור החפירות חשיבות הנתון היא ביכולתו להאיץ מגמות בכלכלה ולנבא את הבאות. שינויים בשערי ריבית, בייחוד בריבית המשכנתאות, משפיעה על נתון זה. עלייה בריבית משפיעה על ירידה במכירות בתים ולאחר מכן גם על התחלות בנייה. להפך, שערי ריבית נמוכים נוטים להמריץ מכירות בתים והתחלות בנייה.
פרוקסימה ניהול השקעות בע"מ | רחוב מונטיפיורי 35 תל אביב 65201 | טלפון: 03-5251544 | פקס: 03-5251546
אודות     |     ניהול תיקי השקעות     |     מסחר עצמאי     |     Proxima Ventures     |     גילוי נאות     |     צור קשר