Image is not available

A vision without action is merely a dream...

Slider

התחלות ואישורי בנייה Housing Starts

התחלות ואישורי בנייה Housing Starts


חשיבות **
ארה "ב: לשכת המידע של משרד המסחר
זמן פרסום: יום המסחר הקרוב ביותר ל-16 בחודש בשעה 15:30
תקופת התייחסות: חודש קודם


התחלות בנייה מודדות את מספר יח' הדיור למגורים שבנייתם החלה במהלך כל חודש .התחלת בנייה מוגדרת כתחילת החפירות להנחת יסודות הבניין .רישיונות בנייה הם הרישיונות שהוצאו למטרת אישור החפירות חשיבות הנתון היא ביכולתו להאיץ מגמות בכלכלה ולנבא את הבאות. שינויים בשערי ריבית, בייחוד בריבית המשכנתאות, משפיעה על נתון זה. עלייה בריבית משפיעה על ירידה במכירות בתים ולאחר מכן גם על התחלות בנייה. להפך, שערי ריבית נמוכים נוטים להמריץ מכירות בתים והתחלות בנייה.
לתיאום פגישה 03-5251544

Please publish modules in offcanvas position.

צור קשר