Image is not available

A vision without action is merely a dream...

Slider

הכנסה פרטית Personal Income

הכנסה פרטית Personal Income


חשיבות **
ארה"ב: הלשכה לניתוח כלכלי של משרד המסחר
זמן פרסום: יום המסחר הראשון בחודש בשעה 15:30
תקופת התייחסות: חודשיים קודמים


הכנסה פרטית מודדת את סך ההכנסה מכל המקורות .הרכיב העיקרי של ההכנסה הוא שכר, רכיב אותו ניתן להעריך ע"י מספר המועסקים ונתוני השכר האחרים כפי שמשתקפים בדו"ח התעסוקה. בנוסף ,קיימים סעיפי הכנסה נוספים ,ביניהם ,הכנסה משכירות ,תשלומים מהממשלה, הכנסות מריבית ומדיבידנדים .ההכנסה הפרטית נחשבת ככלי מהימן, אם כי לא מושלם, לניבוי הצריכה העתידית .תקופות מיתון מתאפיינות על פי רב בהאטה משמעותית בהוצאות הצרכנים ובעקבותיהן ירידה בצמיחת ההכנסה.
לתיאום פגישה 03-5251544

Please publish modules in offcanvas position.

צור קשר