הזמנת מוצרים ברי - קיימא Durable Goods Orders

הזמנת מוצרים ברי - קיימא Durable Goods Orders


חשיבות:
***
ארה"ב: לשכת המידע של משרד המסחר
זמן פרסום: יום המסחר הקרוב ביותר ל 26-בחודש בשעה 15:30
תקופת התייחסות: חודש קודם


סך ההזמנות למוצרים ברי-קיימא ,מוצרים הכוללים מוצרי הון מכונות, מפעלים וציוד, תחבורה ובטחון. למוצרים ברי-קיימא חשיבות עליונה בכל הנוגע לציפיות בשינויים בייצור ולאיתור מחזוריות כלכלית. תנודתיות רבה בחלקם הגדול של מוצרים אלה: מטוסים והזמנות אזרחים משפיעה רבות על סך ההזמנות. המידע בגין הזמנות מוצרים ברי-קיימא תורם מדי תקופה להערכה מחודשת של הנתונים השונים שמפורסמים שבוע לפני כן. נתון המוצרים ברי-קיימא שימושיים בדרך כלל יותר כשמשמיטים מהם את הזמנות הביטחון והתחבורה ומחשבים ממוצע נע לפי 3 חודשים ובודקים שינויים באחוזים במונחים שנתיים.
פרוקסימה ניהול השקעות בע"מ | רחוב מונטיפיורי 35 תל אביב 65201 | טלפון: 03-5251544 | פקס: 03-5251546
אודות     |     ניהול תיקי השקעות     |     מסחר עצמאי     |     Proxima Ventures     |     גילוי נאות     |     צור קשר