Image is not available

A vision without action is merely a dream...

Slider

הזמנת מוצרים ברי - קיימא Durable Goods Orders

הזמנת מוצרים ברי - קיימא Durable Goods Orders


חשיבות:
***
ארה"ב: לשכת המידע של משרד המסחר
זמן פרסום: יום המסחר הקרוב ביותר ל 26-בחודש בשעה 15:30
תקופת התייחסות: חודש קודם


סך ההזמנות למוצרים ברי-קיימא ,מוצרים הכוללים מוצרי הון מכונות, מפעלים וציוד, תחבורה ובטחון. למוצרים ברי-קיימא חשיבות עליונה בכל הנוגע לציפיות בשינויים בייצור ולאיתור מחזוריות כלכלית. תנודתיות רבה בחלקם הגדול של מוצרים אלה: מטוסים והזמנות אזרחים משפיעה רבות על סך ההזמנות. המידע בגין הזמנות מוצרים ברי-קיימא תורם מדי תקופה להערכה מחודשת של הנתונים השונים שמפורסמים שבוע לפני כן. נתון המוצרים ברי-קיימא שימושיים בדרך כלל יותר כשמשמיטים מהם את הזמנות הביטחון והתחבורה ומחשבים ממוצע נע לפי 3 חודשים ובודקים שינויים באחוזים במונחים שנתיים.
לתיאום פגישה 03-5251544

Please publish modules in offcanvas position.

צור קשר