Image is not available

A vision without action is merely a dream...

Slider

הזמנות מפעלים Factory Orders

הזמנות מפעלים Factory Orders


חשיבות: ****
ארה"ב: לשכת המידע של משרד המסחר
זמן פרסום: יום המסחר הראשון בחודש בשעה 17:00
תקופת התייחסות: חודשיים קודמים


דו "ח זה מורכב משני דו"חות אחרים ,הזמנות מוצרים ברי-קיימא כ- 54% והזמנות מוצרים שאינם ברי-קיימא- כ ). 46%-הזמנות המפעלים נחשבים לצפויים מאוד מאחר והזמנות מוצרים ברי -קיימא קודמים בפרסומם לנתון זה .למעשה ,חשיבותו הגדולה ביותר של מדד זה היא בחישוב החוזר של הזמנות המוצרים ברי-הקיימא .הזמנות מוצרים שאינם ברי-קיימא ( בד"כ מוצרי מזון וטבק שגדלים כל השנה ולכן גם הם צפויים )מופיעים לראשונה עם פרסום נתון זה. מדד נוסף שמתפרסם לראשונה במסגרת נתון זה הוא מלאים עסקיים -זוהי ההזדמנות הראשונה במהלך החודש להציץ בתמונת המלאים מלאים סיטונאים מתפרסמים שבוע לאחר מכן ומלאים קמעונאיים מתפרסמים לאחר מספר ימים נוספים.למרות שעל פי רב, אין תוצאת המלאים משפיעה על השוק ,הכלכלנים משתמשים בנתון זה להערכת חלקם של המלאים בדו "ח התמ"ג הרבעוני.

לתיאום פגישה 03-5251544

Please publish modules in offcanvas position.

צור קשר