הוצאות בנייה Construction Spending

הוצאות בנייה Construction Spending


חשיבות
**
ארה"ב: לשכת המידע של משרד המסחר
זמן פרסום: יום העסקים הראשון בחודש בשעה 17:00
תקופת התייחסות: חודשיים קודמים דו"ח זה מפרט את ההוצאות הבנייה חדשות למגורים ולבנייה ציבורית.


השינויים החודשיים תנודתיים מאוד ונתונים לעדכונים משמעותיים, אי לכך חשיבותו אינו גבוהה ולרב אינו משפיע על המסחר. רק מגמות רבעוניות ומעלה עשויות להשפיע על השוק. הנתונים מופיעים בצורה נומינלית ובצורה ריאלית מותאמים לאינפלציה מאחר והם משמשים את הכלכלנים בעת חישוב התמ"ג.
פרוקסימה ניהול השקעות בע"מ | רחוב מונטיפיורי 35 תל אביב 65201 | טלפון: 03-5251544 | פקס: 03-5251546
אודות     |     ניהול תיקי השקעות     |     מסחר עצמאי     |     Proxima Ventures     |     גילוי נאות     |     צור קשר